Охорона праці при монтажі очисних споруд

BY в staty Комментарии к записи Охорона праці при монтажі очисних споруд отключены , ,

Охорона праці при монтажі очисних споруд
Комплекс заходів, викладений у даній главі, спрямований на забезпечення безпечних умов праці, охорони здоров’я трудящих, ліквідації профзахворювань і виробничого травматизму.
1.Заходу щодо техніки безпеки і пожежної безпеки технологічних установок і при проведенні будівельних і ремонтних робіт та при їх експлуатації.
2. В очисних спорудах впроваджене сучасне технологічне, енергетичне і насосно-компресорне устаткування, що не вимагає контролю і своєчасного виявлення й усунення потенційних небезпек.
3. Технологічне устаткування розміщене з урахуванням розривів, що забезпечують зручне, безпечне обслуговування.
4. Передбачено, що всі технологічні операції по обслуговуванню споруд будуть проходити без безпосереднього контакту обслуговуючого персоналу зі стоками.
5. Технологічний процес очистки стоків не являється пожежо та вибухонебезпечним.
6. Шумовий вплив на персонал не перевищує санітарних норм.
7. Отримане від виробників устаткування перевіряється на справність і наявність захисних пристосувань.
8. Всі елементи електроустаткування повинні бути надійно заземлені.
9. Керівники організації зобов’язані забезпечити навчання робітників безпечним методам праці і проведення інструктажу з безпеки праці відповідно до діючого стандарту.
10. До проходження навчання робітники до самостійного виконання робіт не допускаються.
11. Відповідальність за дотримання вимог безпеки працюючих покладається:
• за технічний стан машин (обладнання) і засобів захисту – на організацію, на балансі якої вони знаходяться;
• за проведення навчання й інструктажу з безпеки праці – на організацію, у штаті якої знаходяться працюючі;
• за дотримання вимог безпеки праці при виконанні різних робіт – на організацію, що здійснює роботи.
12. При роботі на об’єкті декількох організацій необхідно передбачати заходи щодо безпеки праці відповідно до «Положення про взаємини організацій – генеральних підрядчиків із субпідрядними організаціями».
13. Перед початком робіт на території діючого підприємства чи організації замовник і генеральний підрядчик за участю субпідрядних організацій зобов’язані оформити наряд-допуск. Відповідальність за дотримання заходів, передбачених нарядом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних організацій і зазначеного підприємства.
14. Перед початком робіт у місцях, де є або може виникнути небезпека, відповідальний виконавець повинен одержати наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки.
15. Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого обсягу робіт. У випадку зміни умов виробництва наряд-допуск анулюється, і поновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.
16. Особа, що видала наряд-допуск на проведення робіт, зобов’язана здійснювати контроль за виконанням відповідальним керівником заходів щодо забезпечення безпечних умов праці.
17. До виконання монтажних робіт, по яких пред’являються додаткові вимоги по безпеці праці, допускаються особи не молодше 18 років, що мають професійні навики та пройшли навчання безпечним методам і прийомам робіт та отримали відповідні посвідчення.
18. Керівники будівельно-монтажних організацій зобов’язані забезпечити робітників, інженерно-технічних працівників і службовців спецодягом, спецвзуттям і іншими засобами захисту відповідно до «Типових галузевих норм безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристосувань» і ДСТ 12.4.011-75*.
19. Всі особи, що знаходяться на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски. Робочі й інженерно-технічні працівники без захисних касок і інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.
20. Керівники будівельно-монтажних організацій зобов’язані забезпечити працівників санітарно-побутовими приміщеннями й устаткуванням.
21. Всі працюючі на будівельному майданчику повинні бути забезпечені питною водою, якість якої відповідає санітарним вимогам.

Обсуждение закрыто